War graves
in Małopolska
27 01 1945
Red Army
pierwotne miejsce pochowania - Jurczyce, gm. Radziszów (b. pow. Kraków)