Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212040-002
284
0
watera składa się z trzech mogił, obramowanych betonowymi słupkami o zaokrąglonych krawędziach. Na jednej z krawędzi obramowanie każdej z mogił znajduje się krzyż łaciński. Na środkowej mogile umieszczona jest prostokątna tablica z ciemnego kamienia z napisem: „MOGIŁY ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH/ I ROSYJSKICH POLEGŁYCH W BITWIE/ - POD KRZYWOPŁOTAMI, ZAŁĘŻEM/ I BYDLINEM 17-19 LISTOPADA 1914 R.”

Pochowano tu 206 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 78 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 170-172.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 63, 140, 141, 215, 231, 245, 257, 276, 379.
  • J. Przemsza-Zieliński, Krzywopłoty symbol idei zwycięstwa, „Wiadomości Zagłębia”, Nr 46, 1998.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 78
Österreich-Ungarische Armee 206