Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212040-004
5
5
Na mogile znajduje nagrobek z szarego granitu ze zwieńczoną krzyżem łaciński stelą w formie ściętego pulpitowo prostopadłościanu. Na steli wyryte jest wyobrażenie orła wojskowego oraz napis: „TU SPOCZYWAJĄ/ STRZ. JAN BIREK UR. 6 V 1916 R./KPR. BERNARD GAŁUSZKA UR. 1919 R./ SZER. JAN GYBKA/ SZER. FRANCISZEK OLSZYNKA/ SZER. JÓZEF ZULARZ/ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO/ POLEGLI W DNIACH 5-6 IX 1939 R./ W WALCE Z NIEMCAMI W OBRONIE OJCZYZNY/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.


Pochowano tu żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. W 2020 r. mogile został ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nowy nagrobek.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1000.
  • Stefan Baran, II wojna światowa w Bydlinie, „Ziemia olkuska”, Nr 104 (11/2011), 2011, s. 8-10.
  • O. Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej, T. II, cz. 1 Gminy Klucze i Pilica, Olkusz 2000.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 305.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
OLSZYNKA FRANCISZEK SZEREGOWY Polnische Armee
GAŁUSZKA BERNARD KAPRAL Polnische Armee
BIREK [BIRUK] JAN STRZELEC Polnische Armee
ZULARZ JÓZEF SZEREGOWY Polnische Armee
GYBKA [GYPKA] JAN SZEREGOWY Polnische Armee