Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210030-002
1
1
Mogiła ogrodzona jest murem z lastrykową nakrywą. Wejście na ogrodzony teren zamknięte jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. Od strony wezgłowia mogiły w linii ogrodzenia znajduje się stopniowana ściana pomnikowa z wmurowaną tablicą z płaskorzeźbą przedstawiającą godło Państwa. Mogiła ma formę stopniowanego grobowca, nakrytego granitową płytą z narysowanym krzyżem łacińskim i napisem memoratywnym:
„Ś. P./ JÓZEF „GRAB” SADŁOŃ/ * 16.III.1907 † 12.VII.1944./ CZOŁOWY PRACOWNIK TAJNEJ/ ORGANIZACJI LUDOWEJ. ZAMORDOWANY/ PRZEZ NIEMCÓW W BESTIALSKI SPOSÓB./ ZGINĄŁ JAK PRZYSTAŁO NA POLAKA/ SWOJĄ ŚMIERCIĄ OCALIŁ WIELU LUDZI/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.
 
Józef Sadłoń ps. „Grab”, żołnierz Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa, zginął z rąk okupanta niemieckiego 12 lipca 1944 r.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 472.
  • Rejestr faktów, miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 93.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SADŁOŃ JÓZEF "GRAB" Bauernbataillonen