Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1208050-007
35
3
Mogiła otoczona jest płotem z metalowych prętów, rozciągniętym między słupami z kamiennych bloczków z nakrywą. W obrębie ogrodzenia znajdują się dwa pomniki. Pierwszy z nich ma formę granitowego bloku. Umieszczone są na nim dwie tablice: pierwsza – z wyobrażeniem Gwiazdy Dawida, druga – z napisem „RACHELA STROSBERG/ LOLA STROSBERG/ DORA STROSBERG/ Z BRZESKA NOWEGO/ ZAMORDOWANI PRZEZ/ HITLEROWCÓW 23.XI.1942”. Na pomniku wyryte są ponadto dwa napisy w języku hebrajskim.

Drugi z pomników ma formę kamiennego nagrobka, nakrytego trzema płytami. U jego wezgłowia znajduje się prostokątna stela z napisem: „TU SPOCZYWA/ OKOŁO 35 OFIAR ŻYDOWSKICH/ KTÓRZY ZOSTALI ZAMORDOWANI/ PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH/ DNIA 23.XI.1942 r. M.INNYMI:/ RACHELA STROSBERG/ CÓRKI LOLA i DORA/ Z BRZESKA NOWEGO”. W dolnej części tablicy znajduje się napis w języku hebrajskim. Otoczenie mogiły wyłożone jest płytami chodnikowymi.

23 listopada 1942 r. żandarmeria niemiecka rozstrzelała przy ul. Polnej w Miechowie 31-35 osób narodowości żydowskiego z powiatu miechowskiego. Zwłoki pochowano na cmentarzu żydowskim w Miechowie.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 201.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 155.
  • Ziemia miechowska moja mała ojczyzna, pod red. W. Barczyńskiego i S. Piwowarskiego, Miechów 2010, s. 148.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
STROSBERG RACHELA
STROSBERG DORA
STROSBERG LOLA
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
32