Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211020-004
6
6

 
 
 
Drewniana kapliczka kryta dwuspadowym, gontowym dachem, zwieńczona drewnianym krzyżem i zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiami z metalowym okuciem. Wewnątrz kapliczki znajduje się kamienny ołtarz z tablicą i napisem:
 
„W HOŁDZIE/ POMORDOWANYM/ PRZEZ HITLEROWCÓW/ W L. 1939-1945”
 
Przed kaplicą umieszczono głaz pamiątkowy z tablicą i napisem:
 
„Dnia 8 grudnia 1944 r. roku/ w tym miejscu/ została spalona żywcem rodzina Fijasów/ wraz z całym dobytkiem i zabudowaniami/ przez faszystów niemieckich/ Ś†P / FIJAS ANDRZEJ - lat 76/ FIJAS ANNA – lat 68/ FIJAS GENOWEFA – lat 6/ DYCHAŁA ZOFIA – lat 44/ DYCHAŁA HELENA – lat 3/ DYCHAŁA JULIA – lat 1/ Zginęli za wolność Ojczyzny/ Boże przyjmij Ich ofiarę/ Społeczeństwo Szczawnicy/ 3 maj 1999 r.”
 
Spoczywają tu członkowie rodzin  Fijasów i Dychałów, którzy zostali spaleni żywcem 8 grudnia 1944 r. przez żandarmerię niemiecką i funkcjonariuszy Gestapo za udzielanie pomocy partyzantom.
  • Księga pamiątkowa. Kronika uroczystości pamiątkowej na Przysłopie (w zbiorach prywatnych).
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 122.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
DYCHAŁA HELENA
DYCHAŁA JULIA OSOBA CYWILNA
DYCHAŁA ZOFIA OSOBA CYWILNA
DYCHAŁA ANDRZEJ OSOBA CYWILNA
FIJAS GENOWEFA OSOBA CYWILNA
FIJAS ANNA OSOBA CYWILNA