Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211080-003
1
1
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia znajduje się kamienny pomnik w kształcie krzyża łacińskiego z napisem: „Michał SŁUCKA, 16.X.1925 - 26.I.1945/ Poległ w czasie II wojny światowej". Pochowano tu Michała Słuckę, prawdopodobnie narodowości słowackiej, zastrzelonego w 1945 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 1042, s. 169.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SŁUCKA MICHAŁ