Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211120-004
0
0


 


 


Dwie prostokątne mogiły ziemne o wymiarach 2,15 m x 6 m z nagrobkiem w formie tablicy i figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Na nagrobku znajdującym się na środku drugiej mogiły wyryto napis: „GRÓB NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W WALKACH Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM”.


 

Pochowano tu nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego lub partyzantów poległych w czasie II wojny światowej.
  •