Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211120-005
0
0
Na mogile nagrobek z jasnego granitu, przy jednym z krótszych boków nakryty, dwiema zachodzącymi na siebie schodnkowo granitowymi płytami. Na ich krawędziach wyryty jest napis: "A JEŚLI POLSKA ZNÓW BĘDZIE W POTRZEBIE/ ZEJDĄ NA ZIEMIĘ, CHOĆ LEPIEJ IM W NIEBIE"
 
Przy krawędzi mogiły znajduje się ścięty pulpitową postument z tablicą z napisem: "NIEZNANI ŻOŁNIERZE/ POLEGLI W 1939-1945". Na postumencie znajduje się masywny krzyż z emblematem przedstawiającym orła wojskowego.

Pochowano tu nieznanych żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.