Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211120-007
1
1
Mogiła obramowana i nakryta betonową płytą. U wezgłowia znajduje się stela w kształcie trapezu z wmurowaną tablicą i napisem:
 
 „Ś.†P./ JAN OSIECKI/ UR. 19.IX.1927/ ZMARŁ ŚMIERCIĄ/ TRAGICZNĄ/ DNIA 09.IX.1946/ PROSI O/ ZDROWAŚ MARIO”
 
Nad tablicą pamiątkową umieszczono medalion z wizerunkiem Chrystusa. Na lewo od steli znajduje się prostopadłościenny słup z wmurowanym krzyżem łacińskim.
 Pochowano tu Jana Osieckiego ps. „Bratek”, partyzanta 3 kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”, który zginął w walce z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  8 XI 1946 r. w Rabie Wyżnej.
  • M. Korkuć, „Zostańcie wierni tylko Polsce”. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
OSIECKI JAN Partisanen