Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211020-005
4
4
Mogiła nakryta betonowymi płytami, otoczona murem oraz ścianą pomnikową wykonaną z kamienia granitowego. Na mogile umieszczony jest krzyż łaciński z wizerunkiem Chrystusa. Na ścianie pomnikowej znajduje się Krzyż Walecznych z napisem: NA POLU CHWAŁY 1944”. Na lewo od krzyża umieszczona jest miedziana tablica inskrypcyjna z napisem: „POLEGLI ŻOŁNIERZE AK/ z oddz. „WILK”/ pod d-wem por/ "ZAWISZY"/ w dniu 21.II.1944 r./ na PRZYSŁOPIE/ w walce z okupantem/ hitlerowskim./ Odznaczeni pośmiertnie/ KRZYŻEM WALECZNYCH/ rozkaz K. Okr. nr 4286/ z dnia 11.IX.1944r.” Natomiast na prawo od krzyża znajduje się tablica miedziana z nazwiskami poległych: „pchr "SŁAWEK"/ Bolesław DURKALEC/ ur 1923 r. z Krakowa,/ strz "ŻBIK"/ Jan ROGAL/ ur 1919 z Waksmunda/, strz. "STRZAŁA"/ Józef ROGAL/ ur. 1925 z Waksmunda,/ strz. "KRUK"/ Józef Cyrus/ ur 1920 z Waksmunda/, strz. "WICHER"/ Franciszek KLIMOWSKI/ ur. 1922 z Nowego Targu.
 
Na mogile umieszczona jest również płyta z białego marmuru z Krzyżem Walecznych i napisem: SPOCZYWAJĄCYM 5 ŻOŁNIERZOM A.K./ POLEGŁYM DNIA 21.II.1944 NA PRZYSŁOPIE /ORAZ WSZYSTKIM POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ /W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.
 W mogile pochowano 5 partyzantów poległych w potyczkach z Niemcami w Ochotnicy i na Przysłopie w dniach 20-21 lutego 1944 r. Ciało pchr. Bolesława Durkalca zostało przeniesione do rodzinnego grobowca.
  • Księga pamiątkowa. Kronika uroczystości pamiątkowej na Przysłopie. (Przechowywana w domu prywatnym, p. Janiny Zachwiei, ul. Połoniny 5, Szczawnica)
  • J. M. Kacwin Z kroniki bojowej Oddziału AK "Wilk". Czerwony Groń-Ochotnica-Przysłop (Listopad 1943-Luty1944), w: Prace Pienińskie, nr 17, 2007, s. 26-62.
  • A. Filar, M. Leyko Palace. Katownia Podhala, Warszawa 1971.
  • J. Szczerkowski Ogień król Podhala, Wrocław 2006, s. 61.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
CYRWUS JÓZEF Polnische Heimatarmee
ROGALA JAN Polnische Heimatarmee
ROGALA JÓZEF Polnische Heimatarmee
KLIMOWSKI FRANCISZEK Polnische Heimatarmee