Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1217010-001
18
9
Kwatera na planie prostokąta, otoczona niskim żywopłotem. Wejście znajduje się od strony południowo-zachodniej. Głównym elementem kwatery jest pomnik z kamiennych bloków z wyżłobionym w górnej części kamiennym krzyżem. Na pomniku umieszczona jest tablica inskrypcyjna z krzyżem maltańskim i napisem: „NA TYM MIEJSCU/ SPOCZYWAJĄ/ ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W PIERWSZEJ WOJNIE/ ŚWIATOWEJ/ 1914 – 1918/ ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA/ NIECHAJ IM ŚWIECI/ POMNIK ODNOWIONO W 59 – LECIE I WOJNY/ I 25 LECIE II WOJNY/ 6 VIII – 1 IX 1964/ PARAFIA ZAKOPANE/”
 Przed pomnikiem znajduje się mogiła ziemna z betonowym obramowaniem. Przy niej umieszczone są 2 tablice z nazwiskami oficerów (Stanislaus Szynkarczuk, Anton Chandler).

Pochowano tu 17 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i jednego jeńca włoskiego zmarłych w okresie I wojny światowej. Ponadto na cmentarzu parafialnym spoczęły szczątki 16 polskich legionistów zmarłych, w okresie I wojny światowej, dla których po odzyskaniu niepodległości urządzona została osobna mogiła.
  • Archiwum Naroodwe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 48, s. 111 (fragmentaryczny wykaz pochownaych), GW 101 s. 78 (karta żołnierza włoskiego)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 400.
  • L. Długołęcka, M. Pinkwart, Zakopane – przewodnik historyczny, Warszawa 1989, s.360-363
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914- 1915(1918), Tarnów 2005, T. 3, s. 325.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 388-389.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 152-153.
  • M. Pinkwart, J. Zdebski, Nowy cmentarz w Zakopanem, Warszawa-Kraków 1988, s.12-13.
  • Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am 23.11.1917, Nr 546, s. 11 (Fedaczuk).
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ROSS.. JACOB GIACOMO INFANTERIST andere
FEDACZUK JAKOB GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
RAKOCZY THEODOR JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PTAK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STARY MATTHIAS TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
BUSZČIK FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TUROSZ JAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZYNKARCZUK STANISLAUS LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
CHANDLER ANTON LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 9