Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1213040-005
3
3
Na mogile znajduje się nagrobek w formie ściętego pulpitowo postumentu nakrytego płytą z płaskorzeźbą przedstawiającą orzełka wojskowego oraz napisem: „BÓG HONOR OJCZYZNA/ LEGIONISTOM/ MIESZKAŃCY/ KĘT. U wezgłowia mogiły znajduje się szeroka prostokątna, zwieńczona małym metalowym krzyżem stela z wyrytymi nazwiskami pochowanych:
– „MUSIAŁ/ GRZEGORZ/ 1 P. TAB. LEG. POL./ ZM. 2 II 1915”
– „WIECZOREK / JAN/ 1 P. LEG. POL. ZM. 21.II.1915”
– „OLSZEWSKI/ STANISŁAW/ 1 P. LEG. POL. ZM. 30.III.1915”.

Pochowano tu trzech żołnierzy 1 Pułku Legionów Polskich zmarłych w lutym i marcu 1915 r. w Kętach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, w: Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 28, Kraków 2006, s. 141, 149, 219.
  • M. Cisek, Kęty i Legiony, „Alamanach Kęcki. Rocznik Społeczno-Kulturalny”, 11, 2007, s. 53-54.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MUSIAŁ JERZY LEGIONISTA Polnische Legionen
OLSZEWSKI STANISŁAW HIPOLIT LEGIONISTA Polnische Legionen
WIECZOREK JAN LEGIONISTA Polnische Legionen