Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216010-005
102
97
Cmentarz założony jest na planie trapezu i ogrodzony od strony wschodniej – płotem z metalowych sztachet, a z pozostałych stron – pełnym murem kamiennym dostosowanym uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. Przy wschodnich narożnikach ogrodzenia umieszczone są stylizowane, kamienne baszty nakryte gontowym dachem i zwieńczone kamiennymi krzyżykami. Główny element cmentarza stanowi w pomnik z kamiennych ciosów w kształcie zbliżonym do kapliczki, zakończony dwuspadowo i nakryty gontowym dachem, usytuowany w linii zachodniego ogrodzenia. Na licu pomnika umieszczony jest krzyż łaciński.
 
Pole grobowe podzielone jest na tarasy trzema niskimi murkami. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– wysokich kamiennych postumentów, zwieńczonych równoramiennymi krzyżykami.
– niskich kamiennych steli, zakończonych o pochyłych ścianach bocznych, osadzonych na murkach.
 
Na nagrobkach wykute są informacje o pochowanych.
 
Pochowano tu 63 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 29 z armii niemieckiej i 10 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37, s. 475 (plan z numeracją grobów).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s 158-159 (archiwalna fotgrafia)
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 52-54.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 201-202.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 120.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 72-73.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
CIRILA VEREBOLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
BÖSZÖRMENYI DÁVID HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOKAJ SÁNDOR FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
TARNOWSKI MICHAEL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
POLARNY NIKOLUS RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MEIER AUGUST LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KIRNCZA GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOTH ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
RADKE HANS GRENADIER Deutsche Armee
AMMANN JOHANN-KARL GRENADIER Deutsche Armee
SMOLA JOHANN [ALOIS] ESRATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WASINAR JOHANN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
PUCHYR JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PARANICA ALEKSANDER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BERKEL [BERTEL] KLEMENS GRENADIER Deutsche Armee
RICHTHOFEN FHR. VON. OSWALD RITTMEISTER Deutsche Armee
JÄGER GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETRIŃ [PETRJU] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HARI ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOSESCHAN EMIA SIMON Russische Armee
ZADWORNEM IHNAM Österreich-Ungarische Armee
BAERN OTTO GRENADIER Deutsche Armee
KÄBITZ PAUL KORPORAL Deutsche Armee
SCHMITZ WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
BOCKENDAHL KARL GRENADIER Deutsche Armee
PAWLOWSKI KARL [ROBERT] RESERVIST Deutsche Armee
HANSEN [HAUSEN] CHRISTIAN WEHRMANN Deutsche Armee
BERGSTEIN GEORG RESERVIST Deutsche Armee
WALTHER ROBERT GRENADIER Deutsche Armee
HONER ZU DREWER OSWALD [FERDINAND] FÜSILIER Deutsche Armee
HAMBERGER KARL GEFREITER Deutsche Armee
POPOWITZ BASLIMIR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAMER BERNHARDT FÜSILIER Deutsche Armee
BERGHAHN [BERGHELM] ERNST FÜSILIER Deutsche Armee
FRITZ ADAM PIONIER Deutsche Armee
BONGARTZ [BENGARTZ] ALFRED GRENADIER Deutsche Armee
OSTROWSKY PAUL GRENADIER Deutsche Armee
ARNDT [ARUD] RUDOLF FÜSILIER Deutsche Armee
WILLMS [WILMS] WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
SCHRÖDER HEINRICH FÜSILIER Deutsche Armee
CORNELIUS RODERICH Deutsche Armee
RUDAT [RUDET] FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
WINGER AUGUST FÜSILIER Deutsche Armee
LEBEDA Österreich-Ungarische Armee
KONEČNY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROTHMEIER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OSTROWSKI INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BÜTTNER [BITNER] ARTHUR FÜSILIER Deutsche Armee
WEGENER FRITZ [PAUL] GRENADIER Deutsche Armee
BOTA JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HAJEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PATZELT HUGO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŻERAWSKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZALONDEK [ZALANDEK] WENZEL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
WENDEL GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
URSZA PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
HAVASI GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
BIZO DÉNES HONVED Österreich-Ungarische Armee
VEHIKI VERES HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAČAK JOSEF FAHRER Österreich-Ungarische Armee
BOLISZCZUK [BOLESZUK] JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BENDA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VACARDA FRANZ LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
SCHMETTERLING HERMANN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
SCHUTY ALEKSEJ PIOTROWICZ INFANTERIST Russische Armee
JAWARINKOFF IWAN INFANTERIST Russische Armee
WERESKY VALENTIN INFANTERIST Russische Armee
KARPINKO WLADISLAUS INFANTERIST Russische Armee
AUWASSER BENEDEK HONVED Österreich-Ungarische Armee
PRONAI LÁSZLO HONVED Österreich-Ungarische Armee
DEKAN PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
VEGHT MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MESZAROS VINCE HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZIGAMILOS PAUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
KADAR MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
PILLINGER JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
REPPMANN JÓZSEF Österreich-Ungarische Armee
GIESAUF FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOLNAR JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MICHALSKY JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIPTAK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GLAVIČ STEFAN RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
ANDREICS [ANDREAS] GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
DECSI [DECZI] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
UROSCO [UROSEK] VAZUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
MARKOVŠEK THOMAS LANDSTURMMANN SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
OLAK [OLAH] ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
AJUKRIK [ANJUKRII] HONVED Österreich-Ungarische Armee
RIEDRICH KURT GRENADIER Deutsche Armee
WOLLNY ALOIS GRENADIER Deutsche Armee
CZAKO GYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
JON KONSTANTIN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHMIEDT ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PUCZICA MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SIMON GÁBOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
DECKEL JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GAC [CYAC[ JAKAB HONVED Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 5