Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216010-006
69
8
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z aneksem od strony północno-wschodniej i ogrodzony kamiennym murem. Wejście znajduje się od strony południowo-zachodniej. Ujęte jest w kamienną, zakończoną dwuspadowo, zwieńczoną krzyżem łacińskim, zamykaną dwuskrzydłowymi, żelaznymi wrotami bramę. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie masywnego, betonowego krzyża, umieszczonego na wysokim, dwustopniowym, kamiennym postumencie.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– trzech krzyży łacińskich z płaskownika z ramkami na tabliczki imienne, osadzonych na wspólnym betonowym postumencie,
– krzyży łacińskich i lotaryńskich z płaskownika z ramkami na tabliczki imienne, osadzonych na betonowych postumentach.
 
Pochowano tu 63 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 6 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 184-185 (fotografia archiwalna).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 56-57.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 202-203.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 120.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 75.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
DRAGAR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MACZELKA ANDREAS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BLAHA FRANZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
KNIPKA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BATOLA MICHAEL RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
STOREK MATTHIAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWOBODA KARL LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
CHARVAT JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 0
Russische Armee 6
Österreich-Ungarische Armee 55
Russische Armee 0