Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1209020-001
20
20
Mogiła ziemna na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach 12,3 x 3,3 m, otoczona z trzech stron kamiennymi słupkami o szczytach nakrytych gontem, połączonymi łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi ściana pomnikowa z piaskowca z wmurowanymi tablicami memoratywnymi, nakryta dwuspadowym, gontowym dachem. W jej środkowej części umieszczona jest kapliczka z figurą Chrystusa i krucyfiks. Na lewym krańcu ściany pomnikowej usytuowana jest miniaturowa dzwonnica.
 
W mogile pochowano szczątki 19 ofiar pacyfikacji Krzeczowa z 20 czerwca 1943 r., przeprowadzonej przez okupanta niemieckiego. W sierpniu 1943 r. złożono tu zwłoki Józefa zastrzelonego na Luboniu Józefa Łabuza.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 473.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 51.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ŁABUZ JÓZEF
PĘCZEK JAN Polnische Heimatarmee
MASTELA FRANCISZEK
MARSZAŁEK FRANCISZEK Polnische Heimatarmee
GŁOWA WALENTY
SZCZEPANIEC ANTONI Polnische Heimatarmee
BURTAN JÓZEF
MOSKAŁA JAN
MARSZAŁEK ANTONI
KOŚMIDER FRANCISZEK Polnische Heimatarmee
CZUBIN FRANCISZEK
RAPACZ JAN
KALETA FRANCISZEK Polnische Heimatarmee
MARSZAŁEK JÓZEF
KOŚMIDER SRANISŁAW Polnische Heimatarmee
SWAŁTEK JAN Polnische Heimatarmee
DZIURA JAN
WIETRZYCH WOJCIECH
WIETRZYCH STANISŁAW
WÓJCIK JAN