Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1209030-003
191
35
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony kamiennym, opadającym uskokami murem. Znajdujące się od zachodniej strony wejście zamyka dwuskrzydłowa furtka z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi ściana pomnikowa z kamiennych bloków, umieszczona w linii wschodniej ogrodzenia, zwieńczona masywnym kamiennym krzyżem. Poniżej krzyża wmurowane są dwie tablice memoratywne. Na górnej wyryty jest krzyż maltański i data „1914”. Na dolnej tablicy umieszczony jest napis w języku niemieckim:
 
AUF DEN
WESTGALIZISCHEN SCHLACHTFELDERN
SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES
1916-1917
VOM KuK MILITÄRKOMANDO KRAKAU
UNTER LEITUNG DES
FML BRANDNER EDLER v. WOLFSZAHN
378. KRIEGERFRIEDHÖFE
DAVON IN BEREICHE –
MYSLENICE 3 FRIEDHÖFE –
ERBAUT WORDEN.
 
Przed ścianą pomnikową lastrykowy krzyż z figurą Chrystusa oraz płyta nagrobna. Na płycie wyprofilowany krzyż i wyryty napis:
 
NIEZNANYM OBROŃCOM
OJCZYZNY
[- RODACY. DROGINIA 1928 – nieczytelny fragment napisu]
 
Na cmentarzu występują trzy typy nagrobków:
- żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego osadzone na zakończonych, łukiem betonowych stelach
- żeliwne krzyże lotaryńskie z motywem liścia lipy, osadzone na zakończonych łukiem betonowych stelach,
- betonowych steli z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
- betonowych steli z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liścia dębu.
 W 70 mogiłach grobach pojedynczych i 32 zbiorowych pochowano 191 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, armii niemieckiej i rosyjskiej. Znane są nazwiska 35 osób.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 399.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 205, s. 310-313.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 386.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3: BRZESKO–BOCHNIA–LIMANOWA, Pruszków 1998, s. 146-147.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SCHMEIER JOHANN LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STANCHINA SILVIO LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SENTER FRANZ LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHROLL BALTHASAR LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PINTER RONALD LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHWILINSKI FRANZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BERLANDER V. LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CYPRIS JOSEF LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DONATI LORENZO LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ENZENDORFER GEORG LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FEICHTENSCHLAGER GERG LANDSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HALLER FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STECZYŃSKI STANISLAUS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
NYRKA ANTON LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUCZEK LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ILNICKI WASIL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOWALCZYK PAUL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PASŁAWSKI MICHAEL LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SKOTNICKI PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOWA MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STEPANIK PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWINCZAK ILKO LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMASZEWSKI JAN LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŁABA JÓZEF LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRASNOPOLSKI NIKOLAI LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAUCHINGER FRANZ VIZEWACHTMEISTER Österreich-Ungarische Armee
DEKRACZ JAKOB FAHRKANONIER Österreich-Ungarische Armee
ZAWADOWSKI JOSEF Österreich-Ungarische Armee
BORGMANN WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
BRANDT CHRISTIAN Deutsche Armee
WORTMANN HERMANN RESERVIST Deutsche Armee
IWANOWICZ IWAN OFFIZIER Russische Armee
JUSZCZYSIEWICZ OSIP INFANTERIST Russische Armee
BABIŃSKI MARIAN OFFIZIER Russische Armee
SENIOW PETER Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 1
155