Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1209030-001
194
134
Główny element kwatery stanowi pomnik w formie czterech pylonów, połączonych poziomą belką, poprzedzony trójstopniowymi schodami. Przed środkowymi pylonami umieszczona tablica memoratywna z wyrytą pięcioramienną gwiazdą i napisem:
„ZA
NASZĄ I WASZĄ
WOLNOŚĆ
Na pierwszym pylonie od prawej strony umieszczona jest tablica memoratywna z napisem:
„ZBIOROWA MOGIŁA
194 ŻOŁNIERZY ARMII
CZERWONEJ POLEGŁYCH
w MYŚLENICACH i OKOLICY
w PAMIĘTNE DNI
STYCZNIA 1945 ROKU
NALEŻELI ONI DO WCHO
DZĄCEJ w SKŁAD 4 FRONTU
UKRAIŃSKIEGO 38 ARMII
OGÓLNOWOJSKOWEJ
KTÓRĄ DOWODZIŁ GEN.
PŁK. KIRIŁŁ MOSKALENKO
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
TABLICA UFUNDOWANA PRZEZ
SPOŁECZEŃSTWO MYŚLENIC z OKAZJI
40 ROCZNICY WYZWOLENIA”

W kwaterze znajduje się 11 mogił ziemnych w betonowym obramowaniu. Pochowano tu 194 żołnierzy Armii Czerwonej poległych i zmarłych z ran w 1945 r.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 214.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 149-152.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 368.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ACHUN Rote Armee
AFANASJEW NIKOŁAJ IWANOWICZ Rote Armee
ARTIENIEW K.P. Rote Armee
ARTOMIEK ALEKSANDER Rote Armee
BABANOW Rote Armee
BAJER Rote Armee
BIEWZ M. Rote Armee
BONDAR GAWRIŁ Rote Armee
BRA JOSIF Rote Armee
BUDNIEWICZ Rote Armee
BWŁASIUK Rote Armee
CIKOU [CUKAJ] FIODOR G. Rote Armee
CZUMAKIN NIKOŁAJ NIKOŁAJEWICZ Rote Armee
DOKONWE JELISIEJ Rote Armee
DOKTOROR MICHAIŁ Rote Armee
DOMAŃSKI ANTONI S. EDWARDA Rote Armee
DONIEDEŃKO Rote Armee
DULA ALEKSIEJ Rote Armee
DUMAKOW [TUMAKOW] S.N. Rote Armee
DUMIAK PIOTR GRIGORIEWICZ Rote Armee
DYMITRIEW Rote Armee
FIEDERCZUK Rote Armee
FIEFIOŁOW [FIEFIEŁOR] DMITRIJ M. Rote Armee
GANGIEŁ Rote Armee
GANGIEŁ Rote Armee
GAWRYLUK Rote Armee
GENADZE DAWID HARŁAMPIJEWICZ Rote Armee
GIERASIMOW Rote Armee
GORGUŁOR [GORGUŁOW] P.W. Rote Armee
GWARDZISŁA Rote Armee
HABOŁOW Rote Armee
HRYSIEŃKA Rote Armee
HUBAŁY JAKOW WASIELEWICZ Rote Armee
IKSANOW FORBAS Rote Armee
INWIUK Rote Armee
KALICZ WASILIJ Rote Armee
KAŁAJKO ANDRIEJ Rote Armee
KOSZYCYN ALEKS. GRIGORIEWICZ Rote Armee
LEJTMAN Rote Armee
LIEDMAN Rote Armee
LOFIRENKO Rote Armee
MAKAROW Rote Armee
MAKAROW IWAN Rote Armee
MAŁAKON Rote Armee
MATUSZEWSKI Rote Armee
MAUNOW Rote Armee
MERDYNOW GRIGORIJ Rote Armee
MICHALIK PAWIEŁ NIKITYCZ Rote Armee
NALICKI Rote Armee
NAZUJ IWAN Rote Armee
NIEDZWIEDER Rote Armee
NIKOTIN Rote Armee
OSKIN NIKOŁAJ Rote Armee
OŻURKOW Rote Armee
PACHARIN Rote Armee
PAŁASZYN [PTASZYN] NIKOŁAJ NIKOŁAJEWICZ Rote Armee
PANCZENIN Rote Armee
PANOW WASILIJ JAKOWLEWICZ Rote Armee
PAWŁOW SIERGIEJ Rote Armee
PEGIPCZYN Rote Armee
PENOMAREW Rote Armee
PLESZNIAK Rote Armee
POŻAR Rote Armee
PICZINOW Rote Armee
RUDKOWSKIJ IWAN ŁARIONOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
RUSINOW NIKOŁAJ NIKOŁAJEWICZ Rote Armee
SIEREDNICKI Rote Armee
SILINOW Rote Armee
SOŁOWIOW SZYMON Rote Armee
SUCHODIEW Rote Armee
SUŁODAR Rote Armee
SURAK Rote Armee
SZEWCZENKO MICHAIŁ NIESTOROWICZ Rote Armee
SZEREMENT ILIA Rote Armee
TETEROW IWAN Rote Armee
TRIEPAKOW [TRIEPIEKOW] NIKOŁAJ Rote Armee
URGAŁOW ALEKSANDER Rote Armee
WACHCIK S.W. Rote Armee
WASILEWICZ NIKOŁAJ Rote Armee
WŁOŚNIK IWAN Rote Armee
ZADORCZNY RODION IWAOWICZ Rote Armee
ZARECKI Rote Armee
ZENOW Rote Armee
STOROŻKO DMITRIJ IWANOWICZ Rote Armee
MANZIUK MICHAIŁ KORNIŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POŻAR IWAN PROKOFJEWICZ Rote Armee
KUCHANIK IWAN NIKITOWICZ Rote Armee
BUBNIEWICZ MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ Rote Armee
SYSAKOWSKIJ BOLESŁAW FRANCOWICZ Rote Armee
ALEFIRENKO DYMITRIJ WASILEWICZ Rote Armee
ARCHIMIONOW MICHAJŁOWICZ Rote Armee
BABANOW BANLOT Rote Armee
CHOBOTOW NIKOŁAJ WASILEWICZ Rote Armee
CHRYSTIENKO DEMIEN PIOTROWICZ Rote Armee
DMITRIENKO PIOTR Rote Armee
FIEDORCZUK ZINOWIEJ IWANOWICZ Rote Armee
GUSZYRSKIJ WŁADIMIR ANDRIEJEWICZ Rote Armee
GERASIMOW Rote Armee
GANGIEŁ ANDRIEJ ANTONOWICZ Rote Armee
IWANIUK ANDRIEJ JEWGIENIEWICZ Rote Armee
MAŁOKOCZ NIKOŁAJ FIEDOROWICZ Rote Armee
MALICKIJ IWAN GRIGORIEWICZ Rote Armee
NAUMOW WASILIJ TRIERENTIEWICZ Rote Armee
NIKITIN JEWGIENIJ WASILIEWICZ Rote Armee
OSZURKOW FADIEJ LEONTIEWICZ Rote Armee
PANCZTNIEN SIERGIEJ ALEKSIEJEWICZ Rote Armee
POŻAR IWAN PROKOPOWICZ Rote Armee
POMARIEW STEFAN STEFANOWICZ Rote Armee
PROKOPIEWICZ ALEKSANDER IWANOWICZ Rote Armee
PIECZENIUK NIKOŁAJ Rote Armee
PASIECZNIK FIMA PIOTROWICZ Rote Armee
SATIMOW Rote Armee
SIEMIONOW PAWEŁ JAKOWLEWICZ Rote Armee
SZURŻAK IWAN GRIGORIEWICZ Rote Armee
TOMOFIEJEWICZ Rote Armee
USZAKOW IWAN WASILEWICZ Rote Armee
ZINCZUK FIODOR NIKITIEWICZ Rote Armee
ZORIECKIJ IWAN ALEKSIEJEWICZ Rote Armee
IWASIW WŁADIMIR JÓZEFOWICZ Rote Armee
MANZIUK MICHAIŁ KORNIŁOWICZ Rote Armee
SZICHIEWICZ ADOLF PAWŁOWICZ Rote Armee
PROKOPIENKO GIEORGIJ ROMANOWICZ Rote Armee
ANISIMOW IWAN AKIMOWICZ Rote Armee
SZWIEDIK NIKITA FIEDOROWICZ Rote Armee
PANCZECHIN SIERGIEJ ALEKSANDROWICZ Rote Armee
KOROSTIEL WASILIJ IWANOWICZ Rote Armee
TRIETIENNIK WASILIJ WASILJEWICZ Rote Armee
SIEMION NIKOŁAJ MARKOWICZ Rote Armee
ZADNIJ DMITRIJ ALEKSIEJEWICZ Rote Armee
SZIKIER ANDRIEJ ŁUKJANOWICZ LEJTNANT Rote Armee
PANOW WASILIJ JAKOWLEWICZ Rote Armee
RJABCZIKOW ANATOLIJ SIERGIEJEWICZ Rote Armee
NOWOŻIŁOW MICHAIŁ GRIGORJEWICZ Rote Armee
GŁYBIN LEW WASILJEWICZ STARSZINA Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Rote Armee 60