Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1209030-006
12
11
Grób obramowany, nakryty granitową płytą. U wezgłowia trzy prostokątne, przylegające do siebie krawędziami stele. Na każdej steli umieszczona jest czarna tablica memoratywna z nazwiskami pochowanych.

Pochowano tu 12 osób zamordowanych w czasie pacyfikacji wsi Jawornik 4 kwietnia 1944 r.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 369.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 34-35.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Partisanen 1