Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1263010-016
2
2
Na mogile nagrobek z jasnego granitu, u wezgłowia attyka formie ściętego pulpitowo prostopadłościanu, zwieńczona krzyżem łacińskim. Na attyce wyryte jest wyobrażenie orła wojskowego oraz napis: „TU SPOCZYWAJĄ/ SZER. WASYL BAŁABAN/ *1913 + 7 IX 1939 R./ STRZ. JAN ONYŚKOW, 3 PSP/ *1913 +7 IX 1939 R./ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO/ POLEGLI W WALCE Z NIEMCAMI/ W OBRONIE OJCZYZNY/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

Na frontowej ścianie tumby grobowej umieszczona została inskrypcja: „INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 2019 R.”

Pochowano tu dwóch żołnierzy poległych 7 września 1939 r. w rejonie Klikowej, prawdopodobnie z 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 258- 259.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1., cz. 1., Pruszków, s. 62.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1., cz. 2., Pruszków, s. 35.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 30.
  • Księga zgonów Zarządu Cmentarza Parafialnego przy ul. Zagumnie w Tarnowie (Klikowa)
  • Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny Biuro Informacji i Poszukiwań, lista strat PCK - 19185.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BAŁABAN WASYL Polnische Armee
ONYSKÓW IWAN [JAN] Polnische Armee