War graves
in Małopolska
1212040-006
3
0
Mogiła ziemna, obramowana betonowymi palikami i obsypana grysem. U wezgłowia mogiły znajduje się krzyż z ciemnego kamienia. O cokół krzyża oparta jest płyta z kamienną emblematem przedstawiającym godło państwowe oraz tablicą z napisem: „TRZEJ NIEZNANI ŻOŁNIERZE/ WOJSKA POLSKIEGO/ POLEGLI WE WRZEŚNIU 1939 ROKU/ Imion Waszych nie znamy, Lecz chwała Waszego czynu pozostanie z nami na zawsze/ Zrekonstruowano staraniem ŚZZ AK i Gminy Klucze 2008 r.”. Do 2008 r. mogiła była oznaczona prostym krzyżem z metalowych prętów metalową pasyjką białą tabliczką z napisem: „ŻOŁNIERZ NIEZNANY/ W.P./ WRZESIEŃ 1939 r./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.

Pochowano tu nieznanego żołnierza lub żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r.
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 3