War graves
in Małopolska
1212060-003
3
0
Kwaterę tworzą trzy ziemne mogiły oznaczone krzyżami z metalowych rur z pasyjką.

Pochowano tu trzy osoby rozstrzelane w Michałówce w 1942 r. za przynależność do ruchu oporu i uchylanie się od wyjazdu na roboty do Rzeszy.
Forename Surname Rank Military formation Number
OSOBA CYWILNA 3