War graves
in Małopolska
1210130-002
1
1
Na mogile nagrobek z jasnego granitu, u wezgłowia stopniowany postument zwieńczony krzyżem. Na licu postumentu znajduje się napis: „ŚP/ Józef Julian/ DZIEDZIC/ ps. „SIEKACZ”/ ŻOŁNIERZ 9 KOMPANI 1 PSP - AK/ UR 26.II.1911/ ZAMORDOWANY PRZEZ NKWD/ W DNIU 25 I 1945 R.”
 
Józef Julian Dziedzic ps. „Siekacz” z zawodu dentysta, w czasie okupacji niemieckiej współpracował z oddziałem Armii Krajowej dowodzonym przez Juliana Zubka ps. „Tatar”. W jego domu w Kosarzyskach odbywały się spotkania między przedstawicielami Armii Krajowej i partyzantki sowieckiej na terenie sądecczyzny. 21 stycznia 1945 r. został postrzelony przez NKWD podczas próby ucieczki z przesłuchania w miejscowości Rytro. Kiedy próbował przedostać się na drugi brzeg Popradu, załamał się pod nim lód. Zwłoki odnaleziono kilka dni później w okolicach Starego Sącza i pochowano na cmentarzu w Piwnicznej.
  • M. Łomnicki, Okupacja hitlerowska i ruch oporu, w: Piwniczna Zdrój. Studia i szkice z dziejów miasta 1772–1998, red. J. Długosz, Piwniczna-Zdrój 1998, s. 331.
  • J. Zubek, Ze wspomnień kuriera, Kraków 1988.
Surname Forename Rank Military formation  
DZIEDZIC JÓZEF JULIAN Home Army