War graves
in Małopolska
1210090-003
1
1
Mogiła ziemna, obramowana. U wezgłowia głaz pamiątkowy z wmurowaną tablicą memoratywną z napisem: „Kpt. Kazimierz SERATOWICZ/ *23 VIII 1896/ W SANOKU/ ORGANIZATOR I PIERWSZY/ DOWÓDCA PLACÓWKI/ BATALIONÓW CH. ZYNDRAM/ ZGINĄŁ w WALCE z OKUPANTEM/ 24 IX 1944/ W JAZOWSKU/ Cześć Jego Pamięci”. Przed głazem na mogile umieszczony jest krzyż z metalowych prętów.
 
Kazimierz Seratowicz, ps. „Syrena” zginął 24 września 1944 r. w czasie wykonywania wyroku na osobie posądzonej o kolaborację. Dowodził oddziałem Batalionów Chłopskich „Zyndram”, scalonym pod koniec lata 1944 r. z Armią Krajową.
  • A. Fitowa, Bataliony Chłopskie w Małopolsce 1939-1945, Warszawa-Kraków 1984, s. 275, 515.
  • G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, na obszarze Inspektoratu ZWZ–AK Nowy Sącz 1939–1945, Kraków 1998, s. 285, 311.
  • G. Olszewski, Jazowsko. Dzieje wsi, Nowy Sącz 2009, s. 243, 256, 257, 268.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 473.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 45.
Surname Forename Rank Military formation  
SERATOWICZ KAZIMIERZ KAPITAN Peasants' Battalions