War graves
in Małopolska
1206070-004
1
1


 


Mogiła położona jest z północnej strony alei cmentarnej, przy murze rozdzielającym starą i nową część cmentarza, obok mogiły kpt. pil. M. Medwedeckiego. Nagrobek ma kształt płyty, wykonanej z granitu i osadzonej na podstawie. Na płycie umieszczono półkolistą tablicę nagrobną. 


 


Pochowano tu osobę, która zginęła 27 kwietnia 1945 roku.

Surname Forename Rank Military formation  
MUDRO JULIUSZ OSOBA CYWILNA