War graves
in Małopolska
1206080-003
1
0

Pojedyncza mogiła wykonana z betonu i lastryka. Na nagrobku znajduje się czarna płyta pamiątkowa z inskrypcją: „NIEZNANY PARTYZANT POLEGŁ ŚMIERCIĄ BOHATERA ZA OJCZYZNĘ”.
 
Pochowana tu osoba zginęła w 1944 roku.
Forename Surname Rank Military formation Number
1