War graves
in Małopolska
1206110-001
118
2


   


Mogiła znajduje się w kwaterze ogrodzonej ozdobnymi prętami. Przez środek kwatery przebiega, wyłożona kamienną kostką, alejka. Prowadzi ona do pomnika o kształcie płyty, wykonanej z piaskowca, osadzonej na betonowej podstawie. Na płycie, czerwonymi literami, wyryto napis pamiątkowy w języku polskim i rosyjskim. Nad napisem umieszczono wizerunek czerwonej gwiazdy. 


 


Pochowano tu 118 żołnierzy radzieckich poległych w styczniu 1945.

Surname Forename Rank Military formation  
CISLINSKIJ ADOLF FELIKSOWICZ RJADOVOJ Red Army
RAZMYSŁOWICZ WŁADIMIR ZACHAROWICZ Red Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Red Army 116