War graves
in Małopolska
1208040-002
12
12
Mogiła ziemna, w prostokątnym betonowym obramowaniu. W środkowej części mogiły ustawiony jest ścięty pulpitowo postument z metalowym krzyżem z pasyjką i glorią. W postument wmurowana jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ MIESZKAŃCY WSI MACIEJÓW/ POMORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW DN. 17.X.1943R./ + BUGAJ Janina lat 18/+ CICHOŃ Jan lat 18/+ CICHOŃ Józef lat 22/+ CICHOŃ Marianna lat 26/ + HAŁOŃSKI Zygmunt lat 19/ + HAŁOŃSKI Józef lat 21/ + HORYŃ Janina lat 15/ + HORYŃ Stanisław lat 17/ + HORYŃ Tadeusz lat 22/ + OCAP Józef lat 24/ + RAŁ Tadeusz lat 27/ + RAŁ Maria lat 58/ POKÓJ ICH DUSZOM”. Do mogiły przylega lastrykowy nagrobek z nazwiskami Janiny i Stanisława Horyń na tablicy.

Pochowano tu 12 mieszkańców wsi Maciejów, rozstrzelanych w październiku 1943 r. przez żandarmerię niemiecką. Zwłoki zakopano w polu w Maciejowie, a po wojnie ekshumowano i pochowano na cmentarzu parafialnym w Książu Małym.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 203.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 180.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz ewidencyjny grobownictwa wojennego z 1945 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 144.