War graves
in Małopolska
1208050-008
4
4
Grób nakryty płytą z czerwonego piaskowca, u wezgłowia wysoki pomnik z wyprofilowanym krzyżem na frontowej ścianie. Na krzyżu umieszczona jest pasyjka. U podstawy krzyża znajduje się tablica w kształcie prostokąta z łukowatymi wcięciami w górnych narożach. Na tablicy wyryto napis: „Ofiary Terroru Hitlerowskiego/ Zamordowani 15 Marca 1943/ Za Udzielenie Pomocy Ukrywającym się Żydom”. W podstawę pomnika wmurowana jest tablica z napisem: „Ś†P/ BARANEK/ WINCENTY LAT 44 ŁUCJA LAT 35/ HENRYK LAT 12 TADEUSZ LAT 10/ ZAMORDOWANI/ DNIA 15 MARCA 1943 R./ UHONOROWANI MEDALEM I DYPLOMEM/ „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA” POKÓJ ICH DUSZOM”. Po obu stronach pomnika znajdują się słupki z ozdobnymi zakończeniami. Przed płytą nagrobną umieszczony jest kwietnik.

W dniu 15 marca 1943 r. niemiecka żandarmeria za ukrywanie Żydów rozstrzelała w Siedliskach pięć osób z rodziny Baranków: Wincentego, Łucję, Henryka, Tadeusz. Rozstrzelano troje Żydów, ukrywanych przez rodzinę Baranków. W tym samym dniu rozstrzelana została Katarzyna Baranek (z domu Kopeć). Zwłoki Baranków pochowano na cmentarzu parafialnym w Miechowie, zwłoki zamordowanych Żydów – w polu w Siedliskach.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 198-199.
  • J. Mrożkiewicz, Cmentarz parafialny w Miechowie, Kraków 2007, s. 334.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Inspektorat AK „Maria” w walce, T. 1, Warszawa 1995, s. 200.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 230-231.
  • Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, red. J. M. Ruman, Warszawa 2014, 352-353
Surname Forename Rank Military formation  
BARANEK WINCENTY
BARANEK ŁUCJA
BARANEK HENRYK
BARANEK TADEUSZ