War graves
in Małopolska
1208060-009
1
1
Mogiła obramowana, nakryta lastrykową płytą, u wezgłowia ścięta pulpitowo stela z inskrypcją „Ś.P. LEONARD/ MOLENDA/ ŻYŁ LAT 36/ ZGIN. ŚMIER. TRAG. 1944”.

Leonard Molenda został zastrzelony przez żandarmerię w czasie obławy 20 lipca 1943 r.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 191.
Surname Forename Rank Military formation  
MOLENDA LEONARD