War graves
in Małopolska
1213010-007
3
3
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, , GW 65, s. 663, GW 85.
  • Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, Liber Mortuorum Oświęcim T. IV.
Surname Forename Rank Military formation  
BUCZEK WOJCIECH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROKIECKI KSENOFAN [XENOFONT] ULAN Austro-Hungarian Army
BRUD MARCIN Austro-Hungarian Army