War graves
in Małopolska
1204010-001
21
11
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona betonowymi słupami z motywami krzyża greckiego, połączonymi płotem z metalowych prętów na podmurówce. Pierwotnie między słupami znajdował się drewniany płot. Wejście usytuowane od strony północnej, zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi krzyż pomnikowy z drewnianych belek z półkolistym zadaszeniem o ząbkowanych krawędziach. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie:
– dwuramiennych krzyży z żelaznych prętów na cokolikach w kształcie walca (typ л)
– krzyży łacińskich z półkolistym zadaszeniem na prostopadłościennych, betonowych cokołach (typ E),
– krzyża z metalowych rur z pasyjką (krzyż wtórny),
– żelaznego krzyża dwuramiennego z motywem kraty i dwuspadowym zadaszeniem (typ Б).
Na krzyżach z I wojny światowej umieszczone są okrągłe lub prostokątne emaliowane tabliczki z nazwiskami pochowanych. Groby mają układ rzędowy. Alejki są ujęte w krawężniki i wyłożone płytami chodnikowymi.

Pochowano tu co najmniej 21 żołnierzy poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej, w tym 10 z armii austro-węgierskiej, 10 z armii rosyjskiej i jeden o nieustalonej przynależności armijnej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 77-80, GW 62 s. 296.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 301.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 443.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 279.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 117.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 368-369.
Surname Forename Rank Military formation  
BOSKO BALAC INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOROTKIN EHOR KORPORAL Russian Army
KAPUSTIN JOHANN KORPORAL Russian Army
CZAJKA MICHAEL WACHTMEISTER Russian Army
WRUSKIJ ANDREJ Russian Army
MORAWIEC JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŻACZEK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIRSCHBAUM JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
ŁĄCZKA MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MISIACZEK STANISLAUS Austro-Hungarian Army
SKÓRA JÓZEF Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 6
Austro-Hungarian Army 4