War graves
in Małopolska
1204020-002
180
4
Na mogile znajduje się prostokątny, betonowy taras, ogrodzony metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem. Na tarasie umieszczony jest pomnik w formie ściętego pulpitowo prostopadłościanu. W pochyłą ścianę pomnika wmurowana jest tablica z wyrytą gwiazdą Dawida, napisem w języku hebrajskim i polskim: „TU SPOCZYWA/ OKOŁO 180 ŻYDÓW, KTÓRZY ZOSTALI/ ZAMORDOWANI w BESTIALSKI SPOSÓB/ PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH/ W LIPCU 1942 r./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ NAGROBEK TEN POSTAWIŁA/ ŻYD. KONGR. W TARNOWIE”. Dwie tablice z napisami w języku hebrajskim znajdują się na dolnej ścianie frontu pomnika i pięć na ścianach bocznych.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 47-49.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 732.
Surname Forename Rank Military formation  
ROTH DAWID
ROTH KALMAN
ROTH ESTER
SCHEINDEL
Forename Surname Rank Military formation Number
176