War graves
in Małopolska
1204060-003
2
2
Na mogile znajduje się osadzona na betonowym postumencie macewa z ciemnego kamienia z wyrytą gwiazdą Dawida oraz napisem w języku polskim i hebrajskim: „ Tu spoczywają/ DOBA AMSTERDAM – LAT 16/ ROZA AMSTERDAM – LAT 25/ Zamordowane przez Niemców 15 lipca 1942/ Fundacja „Pamięć, Która Trwa””.

Pochowano tu dwie kobiety narodowości żydowskiej, ofiary okupanta z 15 lipca 1942 r.
Surname Forename Rank Military formation  
AMSTERDAM ROZA
AMSTERDAM DOBA