War graves
in Małopolska
1216090-012
7
6
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu, u wezgłowia pomnik w formie postumentu z kamiennych bloków zwieńczonego krzyżem łacińskim z pasyjką. Lico krzyża pokryte jest kamykami. Na ścianie postumentu znajduje się metalowa tabliczka z napisem: Ś✝P./ Bobka Józef/ Bryk Wojciech/ Ciochoń Józef/ Kubacki Andrzej/ Pinas Sebastian/ Szepielak Adam/ oraz/ Nieznany Żołnierz Polski/ zginęli śmiercią tragiczną/ dn. 4.IX.1939 r./ Boże zbaw Ich dusze”.

W wyniku nalotu lotnictwa niemieckiego we wrześniu 1939 r. w Woli Rzędzińskiej życie straciło 7 osób, w tym nieznany z nazwiska żołnierz Wojska Polskiego, który zginął w pobliżu torów kolejowych 4 września 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 402, s. 257-258 (ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych oraz okupacji niemieckiej – zawiera informację o bombardowaniu z 5.09.1939, w wyniku którego zginęło 7 osób).
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań (Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w Woli Rzędzińskiej – odpis z urzędu parafialnego, zawiera tylko informacje o nieznanym żołnierzy polskim poległym 4.09.1939 w pobliżu torów kolejowych, znalezione przy zmarłym przedmioty Oddział PCK w Tarnowie przesłał do Zarządu Okręgowego PCK).
Surname Forename Rank Military formation  
BOBKA JÓZEF
BRYK WOJCIECH
CIOCHOŃ JÓZEF
KUBACKI ANDRZEJ
PINAS SEBASTIAN
SZEPIELAK ADAM
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 1