War graves
in Małopolska
1204070-005
1
1
Na mogile nagrobek z piaskowca z metalowym krzyżem u wezgłowia, osadzonym w ściętym pulpitowo postumencie z tabliczką z napisem: „Nieodżałowanej Pamięci/ mjr EDWARD DUNAJEWSKI/ Dowódca Batalionu Tarnowskiego/ Powstania Styczniowego 1863 r./ Zginął w nurtach Wisły 20.06.1863r./ Pochowany 24.06.1863r./ 1863–2013”.

Major Edward Dunajewski dowodzący batalionem tarnowskim utonął podczas przeprawy przez Wisłę pod ostrzałem wojsk carskich po bitwie pod Gacami. Ciało majora zostało odnalezione przy brzegu rzeki przez austriackiego żołnierza. Przy zwłokach znaleziono 250 rubli i kartę legitymacyjną. Pogrzeb odbył się 24 czerwca 1863 r.
  • „Czas”, Nr 144, 27 czerwca 1863 (relacja o pogrzebach powstańców w Szczucinie).
  • Dąbrowa Tarnowska. Zarys dziejów miasta i powiatu, F. Kiryk, Z. Ruta (red.), PWN Warszawa-Kraków 1974, s.275-276.
  • Z. Kolumna, Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu sybieryjskiem i tułactwie ofiar z 1861–1866 roku, cz. II, Kraków 1868 s. 62.
  • A. Kunisz, Udział ziemi tarnowskiej w powstaniu styczniowym, Kraków 1990, s. 90.
  • J. Mikołajczyk, Małopolskie dziedzictwo Powstania Styczniowego, „Sowiniec”, Nr 47, 2015, s. 23.
  • H. Stupnicki, Imionospis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864, Lwów 1865, s. 21.
  • S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, s. 171 (potyczka pod Gacami).
Surname Forename Rank Military formation  
DUNAJEWSKI EDWARD MAJOR 1863 January Uprising participants