War graves
in Małopolska
1204070-007
1
1
Na mogile obramowana i nakryta lastrykową płytą z krzyżem łacińskim z pozostawioną od strony frontowej niewielką niszą, obsadzoną zielenią. U wezgłowia mogiły na dwóch prostopadłościennych klockach ustawiona jest lastrykowa stela z wmurowaną tablicą z ciemnego kamienia z napisem:
„D.O.M./ Tu spoczywa ś.p./ STANISŁAW SOJA/ Porucznik 2 p. Strzelców Podhal./ ur 1883r zmarł 22.6.1919 r./ z ran otrzymanych na froncie Ukraińskim/ żył i zginął dla Ojczyzny/ Cześć Jego Pamięci.”

Podporucznik Stanisław Soja brał udział w walkach na froncie ukraińskim dowodząc 3 kompanią 1 batalionu 2 pułku strzelców podhalańskich. Poległ w czasie wypadu na wieś Bruckenthal 10 maja 1919 r.
  • Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 810 (wymieniony jako poległy 10.05.1919 pod Bruckenthal).
  • L. Migdał, Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1919. 2 pułk strzelców podhalańskich, Warszawa 1929, s. 6,8, 30 (wymieniony wśród poległych i zmarłych z ran oficerów jako podporucznik).
Surname Forename Rank Military formation  
SOJA STANISŁAW PODPORUCZNIK Polish Army