War graves
in Małopolska
1218030-003
2
0
Mogiła ziemna oznaczona niskim betonowym krzyżem. Pochowano tu dwóch żołnierzy niemieckich zastrzelonych przez żołnierzy sowieckich w styczniu 1945 r.
Forename Surname Rank Military formation Number
German army 2