War graves
in Małopolska
1212030-003
1
1
Mogiła ziemna pod drzewem, w lastrykowym obramowaniu, u wezgłowia krzyż drewniany z pasyjką, pomalowany czerwoną farbą z tabliczką z napisem: „Mogiła/ BOLESŁAWA ZMYSŁO/ Urodzony 1903 roku/ poległ na polu chwały 1920 r./ Cześć Jego Pamięci”.

Bolesław Zmysło był prawdopodobnie jednym z żołnierzy V Batalionu Strzelców Olkuskich, który w 1919 r. wszedł w skład 9 Pułku Piechoty Legionów, jako jego III batalion. W styczniu 1920 r. pułk brał udział w działaniach wojennych na Łotwie. Bolesław Zmysło zmarł prawdopodobnie w lutym 1920 r.. Krasławiu na Łotwie.

Nazwisko nie figuruje w zestawieniu poległych i zmarłych z ran w monografii 9 Pułku Piechoty Legionów. Nie są znane również okoliczności przewiezienia zwłok żołnierza do Bolesławia. Bolesław Zmysło jest wymieniony wśród nazwisk innych żołnierzy z ziemi olkuskiej poległych w wojnie z Rosją Sowiecką na tablicy umieszczonej na starym cmentarzu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Decyzją z 4.10.2021 Prezes IPN zarządził ekshumację i przeniesienie szczątków w inne miejsce na tym samym cmentarzu. 27 czerwca 2022 r. odbyła się ekshumacja, a 30 czerwca 2022 r. pochówek w nowym miejscu.
  • Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 1044 (Bolesław Zmysław, szer. 9 pp leg, zm. ch. 3 II 1920 Krasław).
  • O. Dziechciarz, J. Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci – miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, Olkusz 2015, s. 30-31.
  • Z. Szatner, Zarys historji wojennej 9 Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1928, s. 10.
  • E. Ziółkowska, Żołnierzom polskim poległym za łotewską niepodległość, „Przeszłość i Pamięć”, 1999, Nr 1 (10), s. 18-24.
Surname Forename Rank Military formation  
ZMYSŁO BOLESŁAW SZEREGOWY Polish Army