War graves
in Małopolska
1205020-012
3
2
Na podwórzu Klasztoru OO. Franciszkanów znajdują się trzy groby z okresu I wojny światowej. Dwa z nich są ujęte w masywne i betonowe obramowania. U ich wezgłowia znajduje żeliwny krzyż łaciński z datą „1915". Grób znajdujący się po lewej stronie ma masywne obramowanie, w którym osadzony jest kuty płotek. U wezgłowia mogiły znajduje się pomnik w formie obelisku z piaskowcowych bloków. Na jego frontowej ścianie znajduje się tablica z ciemnego kamienia z inskrypcją: Ś.†P./ CZESŁAW MARIAN/ Z WAWRU/ WAWRO/ LEGIONISTA POLSKI/ I OFICER WOJSK AUST./ *10 II 1897 W ZBOROWICACH/ ZGINĄŁ 4 V 1915 KOŁO BIECZA/ W OFIERZE DLA POLSKI/ R.I.P."

Pochowano tu oficera i żołnierza armii austro-węgierskiej oraz brata klasztornego Andrzeja Pyznara, dla którego został wykonany nagrobek według projektu Oddziału Grobów Wojennych przy Komendanturze Wojskowej w Krakowie.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 81-126 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 (zdjęcie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 516-518.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 176-177. R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 102-103.
Surname Forename Rank Military formation  
WAWRO CZESŁAW MARIAN KADETT ASPIRANT Austro-Hungarian Army
PYZNAR ANDREAS BRAT KLASZTORNY Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 1