War graves
in Małopolska
1201050-012
1
1
Grób ziemny otoczony betonowymi, zwieńczonymi półkulą słupami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi podmurówką i żelaznymi łańcuchami. U wezgłowia mogiły na betonowym cokole posadowiony jest żeliwny, ażurowy krzyż łaciński z motywem miecza i krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym.

Pochowano tu Ferdinanda Franza Uffenheimera, podporucznika z armii austro-węgierskiej poległego w grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 171, 309, 973-985.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 354.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 367.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 225-226.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 108.
Surname Forename Rank Military formation  
UFFENHEIMER FRANZ FERDINAND OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army