War graves
in Małopolska
1211100-003
10
2
Mogiła założona na planie prostokąta i otoczona metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem, osadzonymi na niskim murku. Główny element urządzenia mogiły stanowi głaz osadzony na betonowym postumencie z granitową nakrywą, zwieńczony granitowym krzyżem. Na frontowej ścianie głazu znajduje się tablica z ciemnego kamienia z symbolem „Polski Walczącej" i napisem: „PAMIĘCI/ 10-ciu ZAKŁADNIKOM/ ROZSTRZELANYM/ DN. 23.II.1944 R./ PRZEZ HITLEROWCÓW/ W ODWECIE ZA LIKWIDACJĘ/ POSTERUNKU POLICJI/ W OCHOTNICY DOLNEJ/ - Mieszkańcy Tylmanowej".

O boczną ścianę głazu oparta jest tablica z napisem: „Osoby, które zostały/ pomordowane przez Hitlerowców/ 22 grudnia 1944 roku/ w Tylmanowej oś. Rzeka/ Tomasz JURCZAK/ Maria GAJEWSKA/ Wojciech PISZCZEK/ Katarzyna PISZCZEK/ Szymon PISZCZEK/ Jan NOWOROLNIK/ Agnieszka CEBULA/ Tomasz CEBULA/ Proszą o modlitwę".

Nawierzchnia mogiły wyłożona jest kamiennymi lub betonowymi płytami.

W dniu 23 lutego 1944 r. na cmentarzu w Tylmanowej funkcjonariusze żandarmerii i Gestapo rozstrzelali 10 zakładników przywiezionych prawdopodobnie z Zakopanego. Egzekucja miała być odwetem za zabicie Niemców. Zwłoki pochowano na cmentarzu w masowym grobie. Wśród zabitych znaleźli się Franciszek Siuty z Waksmundu i Andrzej Tylka z Ratułowa. Pierwsze urządzenie mogiły wykonano prawdopodobnie w 1950 r. W 1999 r. wykonano nowy pomnik oraz tablice.
Surname Forename Rank Military formation  
SIUTY FRANCISZEK
TYLKA ANDRZEJ
Forename Surname Rank Military formation Number
8