War graves
in Małopolska
1211100-006
1
1
Na mogile znajduje się betonowy postument, nakryty płytą z ciemnego granitu na której umieszczony jest głaz zwieńczony krzyżem z ciemnego granitu. Na frontowej ścianie głazu umieszczona jest tablica z napisem: „GRÓB/ NIEZNANEGO/ PARTYZANTA/ Z II WOJNY/ ŚWIATOWEJ". Bezpośrednie otoczenie mogiły wyłożone jest betonowymi płytami.

Pochowano tu Jana Chariasza, partyzanta Oddziału „Błyskawica", który poległ podczas obławy NKWD pod Kiczorą w dniu 28 kwietnia 1944 r. W latach 90-tych był to grób ziemny w betonowym obramowaniu z betonowym krzyżem z pasyjką, osadzonym na trójstopniowym postumencie, na którym umieszczona została prostokątna tabliczka.
Surname Forename Rank Military formation  
CHARIASZ JAN Other partisans