War graves
in Małopolska
1261050-005
1603
0
Kwatera założona jest na planie podłużnego prostokąta, otoczona pasem drzew i podzielona dwoma poprzecznymi alejkami na trzy części. Na terenie kwatery znajdują się dwa wyłożone kostką betonową i połączone alejką wzdłuż dłuższej osi cmentarza place z pomnikami.

Na wschodnim placu znajduje się pomnik projektu Leonarda Demarczyka w formie ustawionego na wyłożonym granitowymi płytami postumencie wysokiego ostrosłupa o ściętym wierzchołku. Na obu szerszych bocznych ścianach monumentu umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające postać sowieckiego żołnierza. Na wąskiej frontowej ścianie umieszczona jest pięcioramienna gwiazdą, tablice z datą „1945” oraz z napisami w języku rosyjskim i polskim.

Pomnik projektu Karola Muszkieta i Marcina Bukowskiego, usytuowany na zachodnim placu ma formę słupa o przekroju zbliżonym do pięcioramiennej gwiazdy. Przy pomniku ustawiona rzeźba przedstawiającego żołnierza sowieckiego ze sztandarem i pistoletem maszynowym. Na dwóch postumentach na zachodnim skraju placu umieszczone są metalowe odlewy z motywem hełmu i napisami w języku rosyjskim i polskim.

Za postumentami znajdują się tumby nagrobne 19 żołnierzy sowieckich, których szczątki zostały przeniesione wraz z pomnikiem w 1997 r.
Na grobach umieszczone są oparte o słupki prostokątne betonowe płyty z granitowymi tablicami, na których wyryte są pięcioramienne gwiazdy i informacje o pochowanych.

Spoczywa tu 1603 żołnierzy sowieckich poległych lub zmarłych z ran w 1945 r., w tym ponad 1060 znanych z nazwiska. Kwatera powstała w latach 1945-1948 w wyniku dokonywanych pochówków i przenoszenia szczątków z terenu Krakowa i gmin powiatu krakowskiego. Kolejne ekshumacje miały miejsce w 1955 r., 1957 i 1964. W 1997 r. do kwatery przeniesiono spod Barbakanu pomnik i szczątki 19 żołnierzy sowieckich. W 2004 r. w kwaterze pochowano szczątki 6 żołnierzy sowieckich odnalezionych podczas prac ziemnych w rejonie ul. Kosocickiej.
  • K. Grodziska, Zaduszne ścieżki. Przewodnik po Cmentarzu Rakowickim, Kraków 2003. s. 64.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 359.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 106-146.
  • S. Czerpak, T. Wroński. Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 34.
Forename Surname Rank Military formation Number
Red Army 1603