War graves
in Małopolska
1203030-008
2
0
Mogiła ziemna, oznaczona krzyżem z tabliczką z napisem: „DWIE/ NIEZNANE OFIARY/ II WOJNY ŚWIATOWEJ".

Pochowano tu szczątki dwóch mężczyzn, którzy stracili życie wskutek postrzału z broni palnej, ekshumowane z leśnej mogiły w miejscowości Nieporaz (dz. nr 115/1) oznaczonej metalowym krzyżem z tabliczką z napisem „„Ś.✝P./ TU SPOCZYWA/ NIEZNANY ŻOŁNIERZ WP/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI/ ROK 1945”.
Forename Surname Rank Military formation Number
2