War graves
in Małopolska
1205020-013
3
3
Betonowy nagrobek zwężający się ku górze schodkowo, nakryty granitowymi płytami. U wezgłowia ściana pomnikowa zwieńczona małym krzyżem, flankowana dwiema kolumnami. W górnej części ściany znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca krzyż maltański z datami „1939" i „1945" oraz hasłem „WOLNOŚĆ" na belkach. Na krzyż nałożona jest tarcza z wizerunkiem orła bez korony. Niżej na licu pomnik umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: „ŻOŁNIERZOM/ ARMII KRAJOWEJ/ Ś.†P./ ANTONIEMU KOTLINOWSKIEMU/ WŁADYSŁAWOWI KOTLINOWSKIEMU/ LEOPOLDOWI KARASIOWI/ KTÓRZY NIE ULEGLI/ HITLEROWSKIEJ PRZEMOCY/ LECZ W WALCE PODZIEMNEJ Z NIĄ/ MŁODE SWE ŻYCIE/ OJCZYŹNIE/ W OFIERZE/ ZŁOŻYLI/ TOWARZYSZE WALK./ ARESZTOWANI PRZEZ GESTAPO 3.VII.1944 W RACŁAWICACH/ ROZSTRZELANI 24.VII.1944 R. W IWONICZU k. KROSNA."

Żołnierze Armii Krajowej bracia Władysław i Antonii Kotlinowscy oraz ich szwagier Leopold Karaś zostali aresztowani 3 lipca 1944 r. w Racławicach i rozstrzelani przez okupanta niemieckiego 24 lipca 1944 r. w Lesie Grabińskim w Iwoniczu. W kwietniu 1945 r. zwłoki ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Rożnowicach. W 1957 r. został ufundowany nagrobek.
Surname Forename Rank Military formation  
KOTLINOWSKI ANTONI Home Army
KOTLINOWSKI WŁADYSŁAW Home Army
KARAŚ LEOPOLD Home Army