War graves
in Małopolska
1201020-001
4
2
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona połączonymi parami metalowych rur betonowymi słupkami, o przekroju ośmiobocznym, zwężającymi się ku górze, nakrytymi półkulą. Zamykane łańcuchem wejście znajduje się od strony południowej.

Główny element cmentarza to betonowa ściana w środkowej części zwieńczona betonowym krzyżem z umieszczonym w płycinie lica żeliwnym, ażurowym krzyżem łacińskim z motywem wieńca laurowego. Na obu krańcach ściany ustawione są betonowe bloczki o ściętych pulpitowo górnych krawędziach, jeden z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem lotaryńskim, drugi – z krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego. W niszy pod krzyżem wyryta jest data „1917".

Nagrobki mają formę osadzonych na betonowych postumentach krzyży z metalowych prętów, trzech łacińskich i trzech lotaryńskich. Przed nimi umieszczone są współczesne betonowe obramowania.

W 5 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 21 poległych z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. W 2009 r. wykonano rekonstrukcję słupków betonowych i odnowiono metalowe krzyże na nagrobkach i ścianie pomnikowej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 179, 325.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 370.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 – 1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 199.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 348-349.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 100-101.
Surname Forename Rank Military formation  
BOCHOSŁAWIEC IWAN Austro-Hungarian Army
GŁEBICKI GEORG ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 1
Austro-Hungarian Army 1