War graves
in Małopolska
1205010-001
120
14
Cmentarz położony jest na wzniesieniu Sokół. Cmentarz założony jest na planie krzyża i ogrodzony pełnym murem betonowym z nakrywą. Główny element stanowi wysoki, betonowy krzyż w linii ogrodzenia na osi głównej. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia rozmieszczone symetrycznie względem krzyża pomnikowego, zamykane jednoskrzydłowymi furtkami z żelaznych prętów.

W obrębie cmentarza znajdują się 23 groby pojedyncze i 28 zbiorowych. Oznaczone są żelaznymi krzyżami osadzonymi na betonowych postumentach, które znajdują się u wezgłowi mogił. Groby są ujęte w betonowe obramowania i oznaczone krzyżami z żelaznych listew w dwóch odmianach, osadzonych na betonowych postumentach.

Spoczywa tutaj 20 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 100 z armii rosyjskiej , spośród których jedynie 14 zidentyfikowano.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 41, s. 993-1007 (plany, projekty, wykazy pochowanych) GW 61 s. 72 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. P. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 454-455.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 164-165.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 90.
Surname Forename Rank Military formation  
KUKLA HEINRICH Austro-Hungarian Army
HAVELKA JOSEF Austro-Hungarian Army
ZWINER FRANZ Austro-Hungarian Army
LENOCH JOSEF Austro-Hungarian Army
KATZER MAX RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
LUDL KARL UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
SIROKY WENZEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VELENSKY KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KATZER ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOWAK PAUL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLUBIČKA VEL KLUBIČKO FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIRKL JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POZNOKOL VEL POZNAKOL ZOCHAR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TSCHAPARENKO P.J INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 99
Austro-Hungarian Army 7