War graves
in Małopolska
1205020-006
33
8
Cmentarz położony jest w pobliżu linii kolejowej Gorlice-Biecz przy brzegu rzeki Ropa. Zbudowany został na planie prostokąta z wyłamaniem do wewnątrz. Wejście, ujęte w krótkie odcinki kamiennego muru, zamykane jest metalową furtką.

Z pozostałych stron cmentarz ogrodzony jest betonowymi słupami na podmurówce połączonymi płotem z par metalowych rur i drabinkowych sztachet. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem łączącym oba ramiona. Układ grobów obejmuje 8 mogił zbiorowych i 5 pojedynczych. Na cmentarzu po krzyżach nagrobnych pozostały jedynie betonowe postumenty i kamienne kopce.

Pierwotnie znajdowały się tu żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915", małe żeliwne krzyże lotaryńskie z motywem liści lipy. Na cmentarzu znajduje się krzyż z metalowych rur z pasyjką promienistą glorią i owalną tabliczką z białym napisem na czarnym tle: „Ś+P./ 33/ ŻOŁNIERZY/ + 1915/ JEZU UFAMY TOBIE".
Pochowano tu 11 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 41, s. 1675-1677, GW 61 s. 93.
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 503-504.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
  • J. Majewski, Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, Skołyszyn 2015, s. 442-443.
Surname Forename Rank Military formation  
RACZKA ANDREAS Austro-Hungarian Army
CHOMIK PAUL Austro-Hungarian Army
PIETKA ADALBERT Austro-Hungarian Army
ZAJĄC STANISLAUS Austro-Hungarian Army
RAMIAN FRANZ Austro-Hungarian Army
PADLO FRANZ Austro-Hungarian Army
LISZEK ANTON Austro-Hungarian Army
TURAJ ANTON Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 3
Russian Army 22