War graves
in Małopolska
1205010-005
204
98
Znajdujący się przy ul. Łokietka cmentarz zbudowany został na planie symetrycznego wieloboku przypominającego krzyż. Otoczony jest na dwóch odcinkach od strony północnej oraz na środkowym odcinku od strony wschodniej – betonową balustradą, a z pozostałych stron – pełnym murem betonowym. . Po obu stronach wejściach znajdują się po dwa betonowe słupy, nakryte jedną betonową belką. W płycinach na frontowych odcinkach muru od strony wejścia znajdują się żeliwne tablice z nazwiskami pochowanych żołnierzy. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z żelaznych prętów z motywem krzyża greckiego.


Główny element cmentarza stanowi niewielki kopiec w prostokątnym obramowaniu i ustawiony w jego obrębie wysoki, drewniany krzyż, którego ramiona były połączone półkolistym, blaszanym zadaszeniem o ząbkowanych krawędziach. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
- krzyży łacińskich z taśmy stalowej połączonej żelaznymi kulkami, osadzonych na betonowych postumentach,
- żeliwnych krzyży z datą „1915" nas betonowych postumentach,
- niskich betonowych, zakończonych trójkątnie stel z żeliwnymi tablicami.
 
Na cmentarzu znajduje się 7 grobów pojedynczych i 44 zbiorowe. Pochowano tu 81 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 57 z armii niemieckiej i 66 z armii rosyjskiej. Znana są nazwiska 98 poległych
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 450-453.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 163-164.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 90.
Surname Forename Rank Military formation  
LUX WILHELM JÄGER Austro-Hungarian Army
MELZER HEINRICH JÄGER Austro-Hungarian Army
STÖLLNER RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRITTUM JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KINDERMANN RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZOUBEK RUDOLF HORNIST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BACHINGER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ERDMANN FRANZ MUSKETIER German army
MAI OSWALD MUSKETIER German army
LICHT WILHELM MUSKETIER German army
PIETROWSKI STANISLAUS MUSKETIER German army
PFEIFFER JOHANN MUSKETIER German army
MELZER [MELCER] ADALBERT MUSKETIER German army
KNÜPPEL OTTO MUSKETIER German army
PILZ AUGUST MUSKETIER German army
SZELAG JOSEF MUSKETIER German army
GERTIG JOHANNES MUSKETIER German army
WALTER ALBERT MUSKETIER German army
JORDAN KONRAD MUSKETIER German army
URBANIAK FRANZ MUSKETIER German army
GRUCHN MARTIN MUSKETIER German army
DEISCHEL RICHARD VIZEFELDWEBEL German army
SCHULZ WILHELM VIZEFELDWEBEL German army
TITZE JULIUS VIZEFELDWEBEL German army
PLÄTSCHKE PAUL UNTEROFFIZIER German army
ZBOROWSKI JOHANN UNTEROFFIZIER German army
BRENKEWITZ FRANZ UNTEROFFIZIER German army
BEIER PAUL GEFREITER German army
JUNG HERMANN RESERVIST German army
ADAMEK BOLESLAUS MUSKETIER German army
PTACZYNSKI [PLACZYNSKI] JOHANN RESERVIST MUSKETIER German army
SZYMANSKI SIMON MUSKETIER German army
BÖHME GEORG MUSKETIER German army
MALCHROWICZ BOLESLAUS MUSKETIER German army
WODNICZAK PETER MUSKETIER German army
STANGL AUGUST RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
NUSSER LUKAS JÄGER Austro-Hungarian Army
MIKLAUČIČ MARTIN JÄGER Austro-Hungarian Army
NAVRATIL FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VOGL LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JUNKNICKEL ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STENGL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HÜBEL ERNST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STOGER ALFRED SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RAMBOUSEK FRIEDRICH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JAROŠ WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JANERNIK MAX INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TROPSCHUH FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STAROSTA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEDIVY FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
REDL FRANZ TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
BINTER JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MARKOVITZ JOSEF PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
SMUTNY JOHANN UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
HIENER HERMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JÄGER PRIMUS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MAYER HERMANN UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
TAMMEGGER GEORG ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MAIER FRIEDRICH ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
PINK II KARL PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
SADEK LORENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EISSENHAMMER ADOLF TITULAR UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
HDRLIČKA KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KNEISL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JUNGMANN HERMANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEIDL EDUARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FINZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GIBALA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MERTLIK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BÖNSCH AUGUST PAUL MUSKETIER German army
FILLA PAUL MUSKETIER German army
BERICH PAUL MUSKETIER German army
PESCHEL ERNST RESERVIST German army
BISKUPSKI CESLAUS RESERVIST German army
BUNK JOHANN WEHRMANN German army
POSLEDNIK THOMAS MUSKETIER German army
PAWLACZYK MICHAEL MUSKETIER German army
STOLZENBERG PAUL MUSKETIER German army
KASPER PAUL MUSKETIER German army
GRZESKOWIAK STANISLAUS MUSKETIER German army
CHUDZIAK JOHANN MUSKETIER German army
HEINE ROBERT MUSKETIER German army
HEIDER OTTO RESERVIST German army
KIESEL OTTO MUSKETIER German army
SIMON WILHELM MUSKETIER German army
BELLACH GUSTAV MUSKETIER German army
FIEBIG JOSEF MUSKETIER German army
PÖTHIG OTTO RESERVIST German army
LERCH FRIEDRICH LANDSTURMMANN German army
MANTENFEL HERMANN ERSATZ RESERVIST German army
WITTIG LINUS [LINNUS] MUSKETIER German army
MATHIAS [MATTHIAS] KONRAD MUSKETIER German army
JOHN WILHELM RESERVIST German army
KRÄMER [KÄMER] HERMANN MUSKETIER German army
APPELT HERMANN MUSKETIER German army
DROZDRZYNSKI RICHARD STANISLAUS MUSKETIER German army
PRZEWLOKA RICHARD MUSKETIER German army
MENDEL ROCHUS MUSKETIER German army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 66
Austro-Hungarian Army 40